OBD və GPS əsaslı vasitə terminal sisteminin tətbiqi

Trafik təhlükəsizliyi, tıxac və digər məsələlər geniş narahat olduğu üçün OBD və GPS əsaslı bir avtomobil terminal sistemi dizayn edilmişdir. Sistem iki cəhətdən hazırlanmışdır, biri

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Avtomobil sahibliyinin sürətli böyüməsi səbəbindən bunun səbəb olduğu bir sıra trafik problemləri təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması və yol tıxacları kimi daha çox diqqəti cəlb etdi.

Gözləmək. Sürücülük təhlükəsizliyi baxımından nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafəni qorumaq və diqqətlə idarə etmək çox vacibdir. Nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafəni bilmək bu kimi problemləri effektiv həll edə bilər. Nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafənin ölçülməsində ultrasəs məsafə ölçmə texnologiyası çox istifadə olunan məsafə ölçmə metodudur, lakin məsafə ölçmə mühiti şərtləri nisbətən yüksəkdir və dəqiqlik kifayət deyil. Lidar hazırda inkişaf etmiş bir dinamik dəyişmə metodudur. Daha çox insansız nəqliyyat vasitələri kimi yüksək səviyyəli elmi tədqiqat təcrübələrində və sınaqlarında istifadə olunur. Bu bahadır. Civil Lidar daha çox 3 metr məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur. Bu iki növ məsafəyə qulluq sistemi yüksək iş mühiti və yüksək xərc tələb edir və adi mülki nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəsizlik məsafəsi xatırlatma sisteminin tələblərinə cavab verə bilməz.

Hal-hazırda yüksək yerləşdirmə dəqiqliyi, ucuz qiymət və rahat istifadə üstünlükləri sayəsində avtomobilə quraşdırılmış GPS naviqasiya sistemi geniş yayılmışdır. GPS vasitəsi ilə nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafənin ölçülməsi halına gəldi

Reallıq üçün. DSRC Internet of Vehicles rabitə texnologiyası son illərdə ağıllı nəqliyyat sahəsində davamlı olaraq tətbiq olunur və yüksək sürətli nəqliyyat vasitələri arasında səmərəli şəkildə qurula bilər.

Eyni zamanda, sürücülər də avtomobilin daha proaktiv idarəetməsini həyata keçirmək üçün avtomobillərinin sürmə prosesi zamanı bəzi məlumatları öyrənməyə can atırlar. OBD-II texnologiyasının təbliği insanların bu məlumatları əldə etməsini asanlaşdırır. Nəqliyyat vasitələri İnternetinin davamlı inkişafı müxtəlif modulların inteqrasiyası üçün bir platforma təmin edir.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Sistem ümumi sxemi dizaynı

Sistemin hərtərəfli tələb analizindən sonra, Şəkil 1-də göstərildiyi kimi sistemin ümumi çərçivəsi hazırlanır. Sistem üç hissəyə bölünür: ilk və proqram təminatı

Bunun bir hissəsi, avtomobilin sürücülük prosesi əsnasında məlumatların çıxarıldığı bir avtomobilin bort OBD sistemi üçün bir toplama modulu dizayn etməkdir; ikinci hissə, DSRC vasitəsilə informasiya qarşılıqlı əlaqəsinə nail olmaq üçün GPS məlumatlarını istifadə edən bir moduldur; üçüncü hissə, toplanan məlumatlara əsaslanır. Məlumat, LEDlər və mobil cihazlar da daxil olmaqla vizual olaraq hazırlanmışdır, beləliklə istifadəçilər nəqliyyat vasitəsinin idarəetmə vəziyyətinə uyğun düzəlişlər edə bilərlər.

1. 1 Sistem ümumi quruluşu

Bu sistem bortdakı OBD və GPS bort terminal sistemi sisteminin dizaynına əsaslanır. Vasitə quraşdırılmış sistem, nəqliyyat vasitəsinin real vaxt sürücülük məlumatlarını və bəzi avtomobil modullarının vəziyyət məlumatlarını, həmçinin GPS yerləşdirmə modulunun məlumatlarını əldə edir və DSRC avtomobil şəbəkəsi rabitəsi vasitəsi ilə məlumatları digər nəqliyyat vasitələri ilə bölüşür. modul. kök

Avtomobilin sürəti və hədəf avtomobil sürətinə əsasən iki vasitə arasındakı təhlükəsiz məsafəni hesablayın. Eyni zamanda, GPS məlumatları vasitəsi ilə iki vasitə arasındakı həqiqi məsafəni hesablayın, əldə edilmiş məsafə məlumatlarını LED ekranında göstərin və həqiqi məsafənin təhlükəsizlik məsafəsindən az olduğu halda sürücüyə xəbərdarlıq ediləcək. Bluetooth rabitə modulu vasitə terminalı ilə mobil cihaz arasında məlumat ötürmə mühiti kimi istifadə olunur və bölünmüş dövrələr və funksional modullar dizayn edilmişdir.

DF

1.2 OBD məlumat toplama hissəsinin dizayn sxemi

OBD sistemi əvvəlcə avtomobilin egzoz emissiyasını məhdudlaşdırmaq üçün yaranmışdır. Texnologiyanın inkişafı ilə ən çox istifadə edilən vasitədir

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD avtomobil loqosu1.3 Sürmə məsafəsinin ölçülməsi üçün dizayn planının bir hissəsi

Şəkil 4-də göstərildiyi kimi, bu hissə GPS yerləşdirmə modulu vasitəsi ilə vasitənin GPS yerləşdirmə məlumatlarını əldə edir [14] və digər məlumatları DSRC avtomobil şəbəkəsi rabitə modulunun köməyi ilə əldə edir.

Avtomobilin yerləşmə məlumatları hesablanır və iki vasitə arasındakı məsafə LED ekranında və ya mobil cihazda göstərilir. Məsafə müəyyən edilmiş təhlükəsiz məsafədən az olduqda, səs və işıq siqnalizasiya modulu sürücünü xəbərdar edəcəkdir. Sistemdəki ARM əsas nəzarət cihazı STM32F105RBT6 çipindən, DSRC nəqliyyat vasitəsi şəbəkə rabitə modulu MK5OBU-DSRC komponentindən, GPS yerləşdirmə modulu MK5OBU-GPS komponentindən, LED displey avtomobilin 14 düym ekranından və səs və işıq siqnal modulu səsli oynatma istifadə edir.

1.4 Proqram hissəsi dizaynı

Bu hissə Android platforması üçün mobil cihaz AP [15] hazırlayır, modul funksiyalarının bölünməsinə diqqət yetirir, aydın bir proqram çərçivəsi yaradır.

Proqram dizayn modulu əsasən 5 hissəyə bölünür: avtomobil sürəti haqqında məlumat paneli ekran modulu, ümumi avtomobil məlumatı üçün siyahı ekran modulu, xəritə xidməti modulu və məlumat almaq üçün Bluetooth modulu və əsas məlumatları göstərmək üçün sürüşmə modulu. Modul dizaynının hər bir hissəsi birləşdirildikdən sonra son vasitə terminal sistemi dizayn edilir

2 System test

2.1 Test mühiti

Sistemin əsas test mühiti Cədvəl 1-də göstərilir və sonra müvafiq modulları sınamadan əvvəl hazırlıq işləri aparılır: iki terminalın üstündəki terminal terminalını quraşdırın və

OBD-Ⅱ interfeysi ilə əlaqə qurun, hər modulun gücünü yoxlayın və eyni zamanda təxminən 1 km uzunluğunda düz bir yolda ağıllı telefonun məlumatlarını Bluetooth vasitəsi ilə vasitə terminalına ötürün və iki vasitə növbə ilə başlayacaq. sürücülük zamanı sistemin hər modulunun iş şəraitini yoxlamaq. Sistemin sabitliyini, praktikliyini və dəqiqliyini yoxlamaq üçün testlər aparın.

2.2 Test nəticələri

Bu sistem sistemi test etmək üçün həqiqi bir vasitə seçir. Test nəticələri avtomobilə quraşdırılmış terminalın müxtəlif modulları birləşdirə biləcəyini və gözlənilən dizayn funksiyalarını rahatlıqla həyata keçirə biləcəyini göstərir.

1) Məlumat toplama baxımından, hər iki vasitə LED ekranında və mobil cihazlarda hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin real vaxt məlumatlarını şəkildə göstərildiyi kimi intuitiv və rahat şəkildə dəqiq şəkildə görə bilər.

7 göstərilir.

2) Sürücülük məsafəsinin ölçülməsi baxımından, ölçülən məsafənin doğruluğunu yoxlamaq üçün, vasitə işə başlayanda və dayandıqda, iki vasitə arasındakı məsafə bir metr çubuqla ölçülür.

GPS ilə ölçülən məlumatlarla müqayisə etmək üçün. Əsasən iki təcrübə qrupuna bölünür: 1) Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi dayanıqlıdır və arxadakı vasitə 100 metr içərisindəki vasitəyə yaxınlaşmağa başlayır və müəyyən bir məsafəyə çatdıqdan sonra dayanır; 2) İki vasitə təxminən eyni vaxtda başlayır və bir müddət sürdükdən sonra dayanır.

İki təcrübə sınağı zamanı sistem, iki vasitə arasındakı məsafə ilə zaman arasındakı əlaqəni ayrıca qeyd etmək üçün GPS dəyişən moduldan istifadə etdi. Çoxsaylı ölçmələrdən və orta dəyərlərdən sonra GPS ilə həqiqi məsafə arasındakı xətanın 0,5 m-də olduğu aşkar edildi. Avtomobilin məsafəsi 2 m-dən az olduqda səhv artacaq. Bu sistemin əsasən GPS konumlandırma sistemindən istifadə edərək nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafə məlumatlarını dəqiq və sürətli bir şəkildə əldə edə biləcəyini və nəqliyyat vasitələrinin nisbi vəziyyətini xatırlatmaq üçün DSRC vasitəsi ilə iki vasitə arasındakı mövqe məlumatları ilə real vaxtda qarşılıqlı əlaqədə ola biləcəyini göstərir. .

T7

3 Nəticə

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Göndərmə vaxtı: 18 sentyabr -2020