OBD-l ja GPS-il põhineva sõidukite terminalisüsteemi juurutamine

Kuna liiklusohutus, ummikud ja muud probleemid on laialt levinud, on välja töötatud OBD-l ja GPS-il põhinev sõidukiterminalide süsteem. Süsteem on loodud kahest aspektist, üks on

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Autotarbimise kiire kasvu tõttu on sellest põhjustatud liiklusprobleemid järjest rohkem tähelepanu pälvinud, näiteks ohutus, keskkonnakaitse ja liiklusummikud.

Oota. Sõiduohutuse seisukohalt on väga oluline säilitada sõidukite vaheline kaugus ja sõita ettevaatlikult. Sõidukite vahelise kauguse tundmine aitab selliseid probleeme tõhusalt lahendada. Sõidukite vahelise kauguse mõõtmisel on ultraheli kauguse mõõtmise tehnoloogia tavaliselt kasutatav kauguse mõõtmise meetod, kuid selle kauguse mõõtmise keskkonnatingimused on suhteliselt kõrged ja täpsus ebapiisav. Lidar on praegu täiustatud dünaamilise ulatusega meetod. Seda kasutatakse enamasti tipptasemel teadusuuringutes ja katsetustes, näiteks mehitamata sõidukites. See on kallis. Civil Lidarit kasutatakse enamasti kauguse tagurdamiseks 3 meetri raadiuses. Need kaks kaughooldussüsteemi tüüpi nõuavad kõrget töökeskkonda ja kõrgeid kulusid ning ei suuda täita tavaliste tsiviilveokitega seotud ohutuskauguse meeldetuletussüsteemi nõudeid.

Praegu kasutatakse sõidukile paigaldatud GPS-navigatsioonisüsteemi laialdaselt tänu kõrge positsioneerimistäpsuse, madalate kulude ja mugava kasutamise eelistele. Sõidukite vahelise kauguse mõõtmine GPS-i kaudu on muutunud

Reaalsuse jaoks. DSRC sõidukite Interneti-sidetehnoloogiat on viimastel aastatel intelligentsete vedude valdkonnas pidevalt rakendatud ja seda saab tõhusalt luua kiirete sõidukite vahel.

Samal ajal soovivad juhid oma auto juhtimise ajal ka mõnda teavet teada saada, et sõidukit ennetavalt juhtida. OBD-II tehnoloogia reklaamimine hõlbustab nende andmete hankimist inimestel. Sõidukite Interneti tehnoloogia pidev areng pakub platvormi erinevate moodulite integreerimiseks.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Süsteemi üldine skeem

Pärast süsteemi põhjalikku nõudluse analüüsi kujundatakse süsteemi üldine raamistik, nagu on näidatud joonisel 1. Süsteem on jagatud kolmeks osaks: tarkvara ja riistvara, esimene

Osa sellest on auto rongisisese OBD-süsteemi jaoks mõeldud kogumismooduli kujundamine, mille kaudu saadakse reaalajas teavet sõiduki juhtimise ajal; teine ​​osa on moodul, mis kasutab GPS-andmeid teabe interaktsiooni saavutamiseks DSRC kaudu; kolmas osa põhineb kogutud andmetel. Andmed on visuaalselt kujundatud, sealhulgas valgusdioodid ja mobiilseadmed, et kasutajad saaksid sõiduki sõiduolekut vastavalt kohandada.

1. 1 Süsteemi üldstruktuur

See süsteem põhineb rongisisese OBD- ja GPS-rongisisese terminalisüsteemi konstruktsioonil. Sõidukile paigaldatud süsteem saab reaalajas sõiduki juhtimisandmed ja mõnede sõidukimoodulite olekuteabe, samuti GPS-positsioneerimismooduli andmed ja jagab andmeid teiste sõidukitega DSRC-sõidukite võrguside kaudu moodul. juur

Arvutage kahe sõiduki vaheline ohutu kaugus sõiduki kiiruse ja sihtkiiruse põhjal. Samal ajal arvutage GPS-teabe kaudu kahe sõiduki tegelik kaugus, kuvage saadud kaugusteave LED-ekraanil ja otsustage, kas tegelik kaugus on Kui see on väiksem kui ohutuskaugus, hoiatatakse juhti. Bluetoothi ​​kommunikatsioonimoodulit kasutatakse sõiduki terminali ja mobiilseadme vahelise teabe edastamise vahendina ning kavandatud on jaotatud vooluringid ja funktsionaalsed moodulid.

DF

1.2 OBD-andmete hankimise osa kujundusskeem

OBD-süsteem sündis algselt autode heitgaaside piiramiseks. Tehnoloogia arenguga on kõige enam kasutatav sõiduk

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD-auto logo1.3 Sõidudistantsi mõõtmise kavandi osa

Nagu on näidatud joonisel 4, saab see osa sõiduki GPS-i positsioneerimisteabe GPS-positsioneerimismooduli [14] kaudu ja muu teabe DSRC-sõidukite võrgusidemooduli abil.

Arvutatakse sõiduki positsioneerimisteave ja kahe sõiduki vaheline kaugus kuvatakse LED-ekraanil või mobiilseadmel. Kui vahemaa on väiksem kui seatud ohutu kaugus, annab heli- ja valgushäiremoodul juhile märku. ARM-i tuumakontroller süsteemis kasutab kiipi STM32F105RBT6, DSRC-sõidukite võrgusidemoodul moodulit MK5OBU-DSRC, GPS-positsioneerimismoodul MK5OBU-GPS-komponenti, LED-ekraan auto 14-tollist ekraani ning heli kerge alarmmoodul kasutab heli taasesitust.

1.4 Tarkvaraosa kujundus

See osa arendab Android-platvormi jaoks mobiilseadme AP [15], keskendudes moodulifunktsioonide jaotusele, moodustades selge tarkvararaamistiku

Tarkvara kujundusmoodul jaguneb peamiselt viieks osaks: armatuurlaua kuvamoodul auto kiirusteabe jaoks, loendi kuvamise moodul üldise sõidukiteabe jaoks, kaarditeenuse moodul ja Bluetoothi ​​moodul teabe vastuvõtmiseks ning libisev moodul põhiteabe kuvamiseks. Pärast mooduli iga osa integreerimist kavandatakse lõplik sõidukiterminalide süsteem

2 System test

2.1 Katsekeskkond

Süsteemi põhitestimiskeskkond on esitatud tabelis 1 ja seejärel ettevalmistustööd enne vastavate moodulite testimist: paigaldage rongiterminal kahele sõidukile ja

Ühendage OBD-Ⅱ liidesega, kontrollige iga mooduli toiteallikat ja edastage samal ajal nutitelefoni teave umbes 1 km pikkusel sirgel teel Bluetoothi ​​kaudu sõiduki terminali ja mõlemad sõidukid hakkavad kordamööda tööle. kontrollida süsteemi iga mooduli töötingimusi sõidu ajal. Tehke katseid süsteemi stabiilsuse, praktilisuse ja täpsuse kontrollimiseks.

2.2 Katse tulemused

See süsteem valib süsteemi testimiseks reaalse sõiduki. Testitulemused näitavad, et sõidukile paigaldatud terminal suudab integreerida erinevaid mooduleid ja sujuvalt realiseerida eeldatavad disainifunktsioonid.

1) Andmete kogumise osas saavad mõlemad sõidukid LED-ekraanil ja mobiilseadmetel täpselt vaadata sõiduki reaalajas teavet, mis on intuitiivne ja mugav, nagu joonisel näidatud

7 näidatud.

2) Sõidudistantsi mõõtmise osas mõõdetakse mõõdetud vahemaa täpsuse kontrollimiseks sõiduki käivitamisel ja seiskumisel mõõtepulgaga kahe sõiduki vaheline kaugus.

Et võrrelda GPS-i abil mõõdetud andmetega. See jaguneb peamiselt kaheks katserühmaks: 1) Eesmine sõiduk on paigal ja taga sõitev sõiduk hakkab lähenema eesolevale sõidukile 100 m raadiuses ja peatub pärast teatud vahemaa saavutamist; 2) Kaks sõidukit stardivad umbes samal ajal ja peatuvad pärast teatud aja sõitmist.

Kahe katsekatse komplekti käigus registreeris süsteem GPS-kaugusmooduli abil eraldi kahe sõiduki vahemaa ja aja vahelise seose. Pärast mitut mõõtmist ja keskmisi väärtusi leiti, et viga GPS-i vahemiku ja tegeliku kauguse vahel oli 0,5 m piires. Kui sõiduki kaugus on väiksem kui 2 m, suureneb viga. See näitab, et see süsteem suudab põhimõtteliselt saada GPS-positsioneerimissüsteemi abil täpselt ja kiiresti teavet sõidukite vahelise kauguse kohta ning saab DSRC kaudu reaalajas suhelda kahe sõiduki asukohateabega, et meelde tuletada sõidukite suhtelist asukohta .

T7

3 Järeldus

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Postituse aeg: 18. september-20-20