مدیریت تریلر هوشمند

پدر

توسعه یک استراتژی هوشمند مدیریت تریلر کارآمدتر

حتی با پیشرو ابزار مدیریت زنجیره تامین لبه، حیاط تریلر می تواند یک سیاه چاله که آن را به موجودی و یا دید دارایی می آید. مدیریت حمل و نقل و مدیریت عملیات انبارداری را قبل از ورود حمل و نقل و پس از کالاها بدون بار بهبود یافته است، اما یک شکاف بهره وری و دید بین این دو فعالیت وجود دارد.

این جایی است که سیستم مدیریت حیاط (YMS) به بازی می آید. با استفاده از این راه حل می تواند کمک به شما در اولویت قرار واردان حمل و نقل، مدیریت فعالیت حیاط، بهبود بهره وری، کاهش کار غیر ضروری، و مسیر کمک و شناسایی محتویات تریلر. این راه حل ها برای توسعه یک استراتژی مدیریت محوطه کارآمد تر بسیار مهم هستند.

配件 1

در اینجا برخی از مراحل کلیدی را برای بهبود عملیات حیاط:

تهیه یک برنامه برای بهبود مدیریت حیاط. شناسایی نقطه انسداد در تاسیسات. یافتن پست های که بارهای اند مشکل ساز ترین به روند بوده است، و بررسی دلایل برای کسانی که تاخیر. اگر نوع خاصی از کالاهایی که نیاز به توجه خاص (به عنوان مثال، تولید) وجود دارد، مشخص میکند که چه کسانی که نیاز هستند و چه منابع مورد نیاز برای موفقیت پردازش آن تریلر.

همچنین، ارزیابی فرآیندهای دیگر است که می تواند افتادن و هنگ کردن حیاط. مدیریت بازده یا دیگر فرایندهای انبار می تواند باعث تاخیر در حیاط. اطمینان حاصل کنید که شما در فرآیندهای ورودی و خروجی که عملیات تاثیر ارزیابی.
تیم پروژه نیز باید اهداف واقع بینانه و پارامتر ها را برای بهبود حیاط تنظیم شده است. تاسیس زمانبندی مجاز برای جنبش تریلر، و ایجاد یک فرایند تشدید طوری که تریلر که کسانی که محدودیت بیش می توان اولویت برخوردار است.

تماس با تلاش راه حل برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بهینه سازی عملیات خود را و دید وضعیت تریلر از طریق زمان واقعی سیستم مدیریت حیاط.

PT2 انجمن
8b5a0612
a0f2c8db