Transporto priemonių terminalų sistemos, pagrįstos OBD ir GPS, diegimas

Kadangi eismo saugumas, spūstys ir kiti klausimai yra plačiai susirūpinę, sukurta transporto priemonių terminalų sistema, pagrįsta OBD ir GPS. Sistema sukurta dviem aspektais, vienas yra

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Dėl spartaus automobilių nuosavybės augimo vis daugiau dėmesio sulaukė kelios eismo problemos, kurias sukėlė tokios problemos kaip saugumas, aplinkos apsauga ir kelių spūstys.

Laukti. Vairavimo saugumo požiūriu labai svarbu išlaikyti atstumą tarp transporto priemonių ir važiuoti atsargiai. Žinant atstumą tarp transporto priemonių, galima veiksmingai išspręsti tokias problemas. Matuojant atstumą tarp transporto priemonių, ultragarso atstumo matavimo technologija yra dažniausiai naudojamas atstumo matavimo metodas, tačiau jo atstumo matavimo aplinkos sąlygos yra gana aukštos ir tikslumas yra nepakankamas. „Lidar“ šiuo metu yra pažangus dinaminio diapazono nustatymo metodas. Jis dažniausiai naudojamas aukščiausios klasės mokslinių tyrimų eksperimentuose ir bandymuose, pavyzdžiui, bepilotėse transporto priemonėse. Tai brangu. Civilinis „Lidar“ dažniausiai naudojamas atstumui matuoti per 3 m atstumu. Šių dviejų tipų nuotolinio aptarnavimo sistemoms reikalinga aukšta eksploatavimo aplinka ir dideli kaštai, jie negali atitikti įprastoms civilinėms transporto priemonėms taikomo saugos atstumo priminimo sistemos reikalavimų.

Šiuo metu transporto priemonėje sumontuota GPS navigacijos sistema yra plačiai naudojama dėl aukšto padėties nustatymo tikslumo, mažos kainos ir patogaus naudojimo pranašumų. Matuoti atstumą tarp transporto priemonių per GPS tapo

Dėl realybės. DSRC transporto priemonių interneto ryšių technologija pastaraisiais metais buvo nuolat naudojama pažangaus transporto srityje, ir ją galima veiksmingai užmegzti tarp greitųjų transporto priemonių.

Tuo pačiu metu vairuotojai taip pat nori žinoti kai kuriuos duomenis vairuodami savo automobilį, kad būtų galima aktyviau valdyti transporto priemonę. Skatinant OBD-II technologiją, žmonėms lengviau gauti šiuos duomenis. Nuolatinė transporto priemonių interneto plėtra suteikia galimybę integruoti įvairius modulius.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Bendras sistemos schemos dizainas

Atlikus išsamią sistemos paklausos analizę, suprojektuojama visa sistemos struktūra, kaip parodyta 1 paveiksle. Sistema yra padalinta į tris dalis: programinė ir techninė įranga, pirmoji

Dalis yra suprojektuoti automobilio borto OBD sistemos surinkimo modulį, per kurį būtų gaunama informacija realiuoju laiku važiuojant transporto priemone; antroji dalis yra modulis, kuris naudoja GPS duomenis informacijos sąveikai pasiekti per DSRC; trečioji dalis yra pagrįsta surinktais duomenimis. Duomenys yra vizualiai sukurti, įskaitant šviesos diodus ir mobiliuosius įrenginius, kad vartotojai galėtų atitinkamai koreguoti transporto priemonės važiavimo būseną.

1. 1 Bendra sistemos struktūra

Ši sistema pagrįsta borto OBD ir GPS borto terminalo sistemos konstrukcija. Prie transporto priemonės sumontuota sistema gauna realaus laiko transporto priemonės važiavimo duomenis ir kai kurių transporto priemonės modulių būsenos informaciją, taip pat GPS padėties modulio duomenis ir dalijasi duomenimis su kitomis transporto priemonėmis per DSRC transporto priemonių tinklo ryšį. modulis. šaknis

Apskaičiuokite saugų atstumą tarp dviejų transporto priemonių, atsižvelgdami į transporto priemonės greitį ir tikslinį transporto priemonės greitį. Tuo pačiu metu apskaičiuokite faktinį atstumą tarp dviejų transporto priemonių naudodamiesi GPS informacija, parodykite gautą atstumo informaciją LED ekrane ir nuspręskite, ar tikrasis atstumas yra. Jei jis yra mažesnis nei saugus atstumas, vairuotojas bus įspėtas. „Bluetooth“ ryšio modulis naudojamas kaip informacijos perdavimo terpė tarp transporto priemonės terminalo ir mobiliojo prietaiso, taip pat suprojektuotos padalytos grandinės ir funkciniai moduliai.

DF

1.2 TPĮD duomenų kaupimo dalies projektavimo schema

Iš pradžių OBD sistema buvo sukurta siekiant apriboti automobilių išmetamųjų dujų kiekį. Tobulėjant technologijoms, plačiausiai naudojama transporto priemonė

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD automobilio logotipas1.3 Nuvažiavimo atstumo matavimo projekto plano dalis

Kaip parodyta 4 paveiksle, ši dalis gauna transporto priemonės GPS padėties informaciją per GPS padėties nustatymo modulį [14], o kitą informaciją gauna naudodama DSRC transporto priemonės tinklo ryšio modulį.

Apskaičiuojama transporto priemonės padėties nustatymo informacija ir atstumas tarp dviejų transporto priemonių rodomas LED ekrane ar mobiliajame įrenginyje. Kai atstumas yra mažesnis už nustatytą saugų atstumą, garso ir šviesos aliarmo modulis įspės vairuotoją. Sistemos ARM pagrindinis valdiklis naudoja lustą STM32F105RBT6, DSRC transporto priemonių tinklo ryšio modulis naudoja komponentą MK5OBU-DSRC, GPS padėties nustatymo modulis naudoja komponentą MK5OBU-GPS, LED ekranas naudoja automobilio 14 colių ekraną, o garsas ir šviesos signalizacijos modulis naudoja garso atkūrimą.

1.4 Programinės įrangos dalių projektavimas

Ši dalis kuria „Android“ platformai skirtą mobilųjį įrenginį AP [15], daugiausia dėmesio skiriant modulio funkcijų pasidalijimui, formuojant aiškią programinės įrangos sistemą

Programinės įrangos projektavimo modulis daugiausia skirstomas į 5 dalis: prietaisų skydelio rodymo modulis, skirtas informacijai apie greitį, sąrašo rodymo modulis, skirtas bendrai informacijai apie transporto priemonę, žemėlapio paslaugų modulis ir „Bluetooth“ modulis, skirtas informacijai gauti, ir stumdomasis modulis, rodantis pagrindinę informaciją. Integravus kiekvieną modulio projekto dalį, suprojektuojama galutinė transporto priemonės terminalo sistema

2 System test

2.1 Bandymo aplinka

Pagrindinė sistemos bandymo aplinka parodyta 1 lentelėje, o tada paruošiamieji darbai prieš bandant atitinkamus modulius: sumontuokite borto terminalą ant dviejų transporto priemonių ir

Prisijunkite prie OBD-Ⅱ sąsajos, patikrinkite kiekvieno modulio maitinimo šaltinį ir tuo pačiu metu maždaug 1 km ilgio tiesiu keliu per „Bluetooth“ persiųskite išmaniojo telefono informaciją į transporto priemonės terminalą. patikrinti kiekvieno sistemos modulio darbo sąlygas važiuojant. Atlikite bandymus, kad patikrintumėte sistemos stabilumą, praktiškumą ir tikslumą.

2.2 Testo rezultatai

Ši sistema parenka tikrą transporto priemonę, kad išbandytų sistemą. Bandymų rezultatai rodo, kad ant transporto priemonės sumontuotas terminalas gali integruoti įvairius modulius ir sklandžiai realizuoti numatomas projektavimo funkcijas.

1) Kalbant apie duomenų rinkimą, abi transporto priemonės gali tiksliai matyti realaus laiko informaciją apie važiuojančią transporto priemonę per LED ekraną ir mobiliuosius įrenginius, o tai yra intuityvu ir patogu, kaip parodyta paveikslėlyje

7 parodyta.

2) Kalbant apie nuvažiuoto atstumo matavimą, norint patikrinti išmatuoto atstumo tikslumą, transporto priemonei įsijungus ir sustojus, atstumas tarp dviejų transporto priemonių matuojamas matuokle.

Palyginti su GPS matuojamais duomenimis. Tai daugiausia skirstoma į dvi eksperimentų grupes: 1) priekyje važiuojanti transporto priemonė stovi, o užpakalinė transporto priemonė pradeda artėti prie priekyje esančios transporto priemonės 100 m atstumu ir sustoja pasiekusi tam tikrą atstumą; 2) Abi transporto priemonės važiuoja maždaug tuo pačiu metu ir sustoja važiavusios tam tikrą laiką.

Per du eksperimentinių bandymų rinkinius sistema naudojo GPS nustatymo modulį, kad atskirai užrašytų santykį tarp atstumo tarp dviejų transporto priemonių ir laiko. Atlikus kelis matavimus ir vidutines vertes nustatyta, kad paklaida tarp GPS diapazono ir faktinio atstumo buvo 0,5 m. Kai transporto priemonės atstumas yra mažesnis nei 2 m, klaida padidės. Tai rodo, kad ši sistema iš esmės gali tiksliai ir greitai gauti informacijos apie atstumą tarp transporto priemonių, naudodama GPS padėties nustatymo sistemą, ir per DSRC gali realiuoju laiku sąveikauti su dviejų transporto priemonių padėties informacija, kad primintų santykinę transporto priemonių padėtį. .

T7

3 Išvada

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Skelbimo laikas: 2020 m. Rugsėjo 18 d