Transportlīdzekļu termināļu sistēmas ieviešana, pamatojoties uz OBD un GPS

Tā kā satiksmes drošība, sastrēgumi un citi jautājumi ir plaši saistīti, tiek izstrādāta transportlīdzekļu termināļu sistēma, kuras pamatā ir OBD un GPS. Sistēma ir veidota no diviem aspektiem, viens ir

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Automašīnu īpašumtiesību straujā pieauguma dēļ virkne satiksmes problēmu, ko tas izraisījis, ir piesaistījušas arvien lielāku uzmanību, piemēram, drošība, vides aizsardzība un ceļu sastrēgumi.

Pagaidi. No braukšanas drošības viedokļa ir ļoti svarīgi saglabāt attālumu starp transportlīdzekļiem un braukt uzmanīgi. Zinot attālumu starp transportlīdzekļiem, šādas problēmas var efektīvi atrisināt. Mērot attālumu starp transportlīdzekļiem, ultraskaņas attāluma mērīšanas tehnoloģija ir parasti izmantota attāluma mērīšanas metode, taču tās attāluma mērīšanas vides apstākļi ir salīdzinoši augsti un precizitāte nav pietiekama. Lidar pašlaik ir uzlabota dinamiskās diapazona noteikšanas metode. To galvenokārt izmanto augstākās klases zinātnisko pētījumu eksperimentos un testos, piemēram, bezpilota transportlīdzekļos. Tas ir dārgs. Civilo lidaru pārsvarā izmanto attāluma mērīšanai atpakaļgaitā 3 m attālumā. Šie divi attāluma uzturēšanas sistēmu veidi prasa augstu ekspluatācijas vidi un augstas izmaksas, un tie nevar izpildīt parastajiem civilajiem transportlīdzekļiem paredzētās drošības attāluma atgādināšanas sistēmas prasības.

Pašlaik transportlīdzeklī uzstādītā GPS navigācijas sistēma tiek plaši izmantota augstās pozicionēšanas precizitātes, zemo izmaksu un ērtas lietošanas priekšrocību dēļ. Attāluma mērīšana starp transportlīdzekļiem, izmantojot GPS, ir kļuvusi

Par realitāti. DSRC sakaru tehnoloģija Interneta sakaru tehnoloģija pēdējos gados ir nepārtraukti izmantota viedo transporta jomā, un to var efektīvi izveidot starp ātrgaitas transportlīdzekļiem.

Tajā pašā laikā autovadītāji vēlas arī uzzināt dažus datus savas automašīnas braukšanas procesā, lai nodrošinātu aktīvāku transportlīdzekļa vadību. Veicinot OBD-II tehnoloģiju, cilvēkiem ir vieglāk iegūt šos datus. Transportlīdzekļu interneta nepārtraukta attīstība nodrošina platformu dažādu moduļu integrēšanai.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Sistēmas vispārējās shēmas dizains

Pēc visaptverošas sistēmas pieprasījuma analīzes tiek izstrādāta vispārējā sistēmas struktūra, kā parādīts 1. attēlā. Sistēma ir sadalīta trīs daļās: programmatūra un aparatūra, pirmā

Daļa no tā ir automobiļa iebūvētās OBD sistēmas savākšanas moduļa izstrāde, caur kuru reāllaika informācija tiek iegūta transportlīdzekļa braukšanas procesā; otrā daļa ir modulis, kas izmanto GPS datus, lai panāktu informācijas mijiedarbību, izmantojot DSRC; trešā daļa ir balstīta uz apkopotajiem datiem. Dati ir vizuāli izstrādāti, ieskaitot gaismas diodes un mobilās ierīces, lai lietotāji varētu attiecīgi pielāgot transportlīdzekļa braukšanas stāvokli.

1. 1 Sistēmas kopējā struktūra

Šīs sistēmas pamatā ir borta OBD un GPS borta termināļu sistēmas konstrukcija. Transportlīdzeklim piestiprinātā sistēma iegūst reāllaika transportlīdzekļa braukšanas datus un dažu transportlīdzekļa moduļu informāciju par stāvokli, kā arī GPS pozicionēšanas moduļa informāciju un koplieto datus ar citiem transportlīdzekļiem, izmantojot DSRC transportlīdzekļu tīkla sakarus. modulis. sakne

Aprēķiniet drošu attālumu starp abiem transportlīdzekļiem, pamatojoties uz transportlīdzekļa ātrumu un mērķa transportlīdzekļa ātrumu. Tajā pašā laikā, izmantojot GPS informāciju, aprēķiniet faktisko attālumu starp abiem transportlīdzekļiem, parādiet iegūto attāluma informāciju LED ekrānā un izlemiet, vai faktiskais attālums ir. Ja tas ir mazāks par drošības attālumu, vadītājs tiks brīdināts. Bluetooth komunikācijas modulis tiek izmantots kā informācijas pārraides līdzeklis starp transportlīdzekļa termināli un mobilo ierīci, un ir izstrādātas sadalītās shēmas un funkcionālie moduļi.

DF

1.2. OBD datu iegūšanas daļas projektēšanas shēma

OBD sistēma sākotnēji tika radīta, lai ierobežotu automašīnas izplūdes gāzu emisiju. Attīstoties tehnoloģijai, visplašāk izmantotais transportlīdzeklis

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD automašīnas logotips1.3 Braukšanas attāluma mērīšanas projekta plāna daļa

Kā parādīts 4. attēlā, šī daļa, izmantojot GPS pozicionēšanas moduli [14], iegūst transportlīdzekļa GPS pozicionēšanas informāciju un citu informāciju iegūst ar DSRC transportlīdzekļu tīkla sakaru moduļa palīdzību.

Tiek aprēķināta informācija par transportlīdzekļa pozicionēšanu, un attālums starp abiem transportlīdzekļiem tiek parādīts LED displejā vai mobilajā ierīcē. Kad attālums ir mazāks par iestatīto drošu attālumu, skaņas un gaismas trauksmes modulis brīdinās vadītāju. ARM pamata kontrolieris sistēmā izmanto mikroshēmu STM32F105RBT6, DSRC transportlīdzekļu tīkla sakaru modulis - MK5OBU-DSRC komponentu, GPS pozicionēšanas modulis - MK5OBU-GPS komponentu, LED displejs - automašīnas 14 collu displeju, kā arī skaņu un gaismas trauksmes modulis izmanto audio atskaņošanu.

1.4 Programmatūras daļu dizains

Šajā daļā tiek izstrādāta mobilās ierīces AP [15] Android platformai, koncentrējoties uz moduļu funkciju sadalījumu, veidojot skaidru programmatūras ietvaru.

Programmatūras projektēšanas modulis galvenokārt ir sadalīts 5 daļās: informācijas paneļa displeja modulis automašīnas ātruma informācijai, saraksta displeja modulis vispārējai informācijai par transportlīdzekli, kartes servisa modulis un Bluetooth modulis informācijas saņemšanai un bīdāms modulis pamatinformācijas parādīšanai. Pēc katras moduļa konstrukcijas daļas integrēšanas tiek izstrādāta transportlīdzekļa gala termināla sistēma

2 System test

2.1 Pārbaudes vide

Sistēmas pamata testa vide ir parādīta 1. tabulā, un pēc tam sagatavošanās darbi pirms atbilstošo moduļu pārbaudes: uzstādiet borta termināli abiem transportlīdzekļiem un

Izveidojiet savienojumu ar OBD-Ⅱ saskarni, pārbaudiet katra moduļa barošanas avotu un vienlaikus pārsūtiet viedtālruņa informāciju uz transportlīdzekļa termināli, izmantojot Bluetooth, pa taisnu ceļu apmēram 1 km garumā, un abi transportlīdzekļi sāks darboties pēc kārtas. braukšanas laikā pārbaudīt katra sistēmas moduļa darba apstākļus. Veiciet testus, lai pārbaudītu sistēmas stabilitāti, praktiskumu un precizitāti.

2.2 Pārbaudes rezultāti

Šī sistēma sistēmas pārbaudei izvēlas reālu transportlīdzekli. Testa rezultāti parāda, ka transportlīdzeklī uzstādītais terminālis var integrēt dažādus moduļus un netraucēti realizēt paredzamās projektēšanas funkcijas.

1) Datu vākšanas ziņā abi transportlīdzekļi var precīzi apskatīt reālā laika informāciju par transportlīdzekļa vadīšanu uz LED displeja un mobilajām ierīcēm, kas ir intuitīvi un ērti, kā parādīts attēlā

7 parādīts.

2) Braukšanas attāluma mērīšanas ziņā, lai pārbaudītu izmērītā attāluma precizitāti, transportlīdzeklim iedarbojoties un apstājoties, attālumu starp abiem transportlīdzekļiem mēra ar skaitītāja nūju.

Lai salīdzinātu ar GPS mērītajiem datiem. To galvenokārt iedala divās eksperimentu grupās: 1) priekšā braucošais transportlīdzeklis ir nekustīgs, un aizmugurē esošais transportlīdzeklis sāk tuvoties priekšā esošajam transportlīdzeklim 100 m attālumā un apstājas, sasniedzot noteiktu attālumu; 2) Abi transportlīdzekļi sākas aptuveni vienā laikā un apstājas pēc braukšanas uz noteiktu laiku.

Divu eksperimentālo testu laikā sistēma izmantoja GPS diapazona moduli, lai atsevišķi reģistrētu attiecību starp attālumu starp abiem transportlīdzekļiem un laiku. Pēc vairākiem mērījumiem un vidējām vērtībām tika konstatēts, ka kļūda starp GPS diapazonu un faktisko attālumu bija 0,5 m robežās. Kad transportlīdzekļa attālums ir mazāks par 2 m, kļūda palielināsies. Tas parāda, ka šī sistēma, izmantojot GPS pozicionēšanas sistēmu, būtībā var precīzi un ātri iegūt informāciju par attālumu starp transportlīdzekļiem, un ar DSRC starpniecību reāllaikā var mijiedarboties ar informāciju par abu transportlīdzekļu atrašanās vietu, lai atgādinātu par transportlīdzekļu relatīvo atrašanās vietu .

T7

3 Secinājums

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Izlikšanas laiks: septembris-18-2020