Izvedba terminalskega sistema vozila na osnovi OBD in GPS

Ker so prometna varnost, zastoji in druga vprašanja zelo zaskrbljeni, je zasnovan sistem terminalov za vozila, ki temelji na OBD in GPS. Sistem je zasnovan z dveh vidikov, eden je

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Zaradi hitre rasti lastništva avtomobilov je vrsta prometnih težav, ki jih povzroča to, pritegnila vse več pozornosti, kot so varnost, varstvo okolja in zastoji na cestah.

Počakaj. Z vidika varnosti vožnje je zelo pomembno ohranjati razdaljo med vozili in voziti previdno. Poznavanje razdalje med vozili lahko učinkovito reši takšne težave. Pri merjenju razdalje med vozili je ultrazvočna tehnologija merjenja razdalje najpogostejša metoda merjenja razdalje, vendar so razmere okolja za merjenje razdalje razmeroma visoke in natančnost nezadostna. Lidar je trenutno napredna metoda dinamičnega merjenja. Večinoma se uporablja v vrhunskih znanstvenoraziskovalnih eksperimentih in testih, kot so vozila brez posadke. To je drago. Civil Lidar se večinoma uporablja za vzvratno merjenje razdalje znotraj 3 m. Ti dve vrsti sistemov za vzdrževanje razdalje zahtevata visoko delovno okolje in visoke stroške ter ne moreta izpolniti zahtev sistema za opozarjanje na varnostno razdaljo za običajna civilna vozila.

Trenutno je navigacijski sistem GPS, nameščen na vozilu, pogosto uporabljen zaradi prednosti visoke natančnosti določanja položaja, poceni in priročne uporabe. Merjenje razdalje med vozili s pomočjo GPS-a je postalo

Za resničnost. Komunikacijska tehnologija DSRC Internet of Vehicles se v zadnjih letih nenehno uporablja na področju inteligentnega prevoza in jo je mogoče učinkovito uveljaviti med hitrimi vozili.

Hkrati so vozniki tudi nestrpni, da med postopkom vožnje svojega avtomobila poznajo nekatere podatke, da bi uresničili bolj proaktivno upravljanje vozila. Spodbujanje tehnologije OBD-II ljudem olajša pridobivanje teh podatkov. Stalni razvoj tehnologije interneta vozil zagotavlja platformo za integracijo različnih modulov.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Oblikovanje celotne sheme sistema

Po celoviti analizi povpraševanja po sistemu je zasnovan celoten okvir sistema, kot je prikazano na sliki 1. Sistem je razdeljen na tri dele: programska in strojna oprema, prvi

Del tega je oblikovanje zbirnega modula za vgrajeni sistem OBD avtomobila, s pomočjo katerega se pridobivajo informacije v realnem času med postopkom vožnje vozila; drugi del je modul, ki uporablja podatke GPS za doseganje interakcije informacij prek DSRC; tretji del temelji na zbranih podatkih. Podatki so vizualno oblikovani, vključno z LED-ji in mobilnimi napravami, tako da lahko uporabniki ustrezno prilagodijo vozno stanje vozila.

1. 1 Splošna struktura sistema

Ta sistem temelji na zasnovi vgrajenega sistema OBD in GPS na vozilu. Sistem, nameščen na vozilu, pridobiva podatke o vožnji vozila v realnem času in informacije o statusu nekaterih modulov vozila ter podatke o modulu za določanje položaja GPS in podatke deli z drugimi vozili prek omrežne komunikacije vozila DSRC. modul. koren

Izračunajte varno razdaljo med obema voziloma glede na hitrost vozila in ciljno hitrost vozila. Hkrati izračunajte dejansko razdaljo med obema voziloma prek GPS informacij, pridobljene informacije o razdalji prikažite na LED zaslonu in presodite, ali je dejanska razdalja Če je manjša od varnostne razdalje, bo voznik opozorjen. Komunikacijski modul Bluetooth se uporablja kot medij za prenos informacij med terminalom vozila in mobilno napravo, zasnovana pa so ločena vezja in funkcionalni moduli.

DF

1.2 Projektna shema dela za zajem podatkov OBD

Sistem OBD je bil prvotno izdelan za omejevanje emisij izpušnih plinov avtomobila. Z razvojem tehnologije je vozilo, ki se najpogosteje uporablja

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD logotip avtomobila1.3 Del načrta za merjenje vozne razdalje

Kot je prikazano na sliki 4, ta del prek GPS modula za določanje položaja [14] pridobiva informacije o določanju položaja vozila v vozilu, druge informacije pa s pomočjo komunikacijskega modula za omrežje DSRC.

Izračunajo se podatki o položaju vozila, razdalja med obema voziloma pa se prikaže na LED prikazovalniku ali mobilni napravi. Ko je razdalja manjša od nastavljene varne razdalje, bo modul zvočnega in svetlobnega alarma opozoril voznika. Krmilnik jedra ARM v sistemu uporablja čip STM32F105RBT6, mrežni komunikacijski modul vozila DSRC uporablja komponento MK5OBU-DSRC, pozicijski modul GPS uporablja komponento MK5OBU-GPS, LED zaslon uporablja avtomobilski 14-palčni zaslon, zvok in modul svetlobnega alarma uporablja predvajanje zvoka.

1.4 Oblikovanje delov programske opreme

Ta del razvija mobilno napravo AP [15] za platformo Android, ki se osredotoča na delitev funkcij modula in tvori jasen programski okvir

Modul za načrtovanje programske opreme je v glavnem razdeljen na 5 delov: modul zaslona na armaturni plošči za informacije o hitrosti avtomobila, modul za prikaz seznama za splošne informacije o vozilu, modul za storitve zemljevidov in modul Bluetooth za sprejem informacij in drsni modul za prikaz osnovnih informacij. Po integraciji vsakega dela zasnove modula je zasnovan končni sistem terminalov v vozilu

2 System test

2.1 Preskusno okolje

Osnovno preskusno okolje sistema je prikazano v tabeli 1, nato pa pripravljalna dela pred preskušanjem ustreznih modulov: namestite vgrajeni terminal na dve vozili in

Povežite se z vmesnikom OBD-Ⅱ, preverite napajanje vsakega modula in hkrati podatke o pametnem telefonu prek Bluetootha po ravni cesti, dolgi približno 1 km, prenesite na terminal vozila in obe vozili se začneta po vrsti za preverjanje delovnih pogojev vsakega modula sistema med vožnjo. Izvedite teste, da preverite stabilnost, izvedljivost in natančnost sistema.

2.2 Rezultati preskusov

Ta sistem izbere pravo vozilo za preizkus sistema. Rezultati preskusov kažejo, da lahko terminal, nameščen v vozilu, vključuje različne module in gladko uresniči pričakovane konstrukcijske funkcije.

1) Pri zbiranju podatkov lahko obe vozili na LED prikazovalniku in mobilnih napravah natančno prikazujeta sprotne informacije o vožnji vozila, kar je intuitivno in priročno, kot je prikazano na sliki

7 prikazano.

2) Kar zadeva merjenje vozne razdalje, se za preverjanje točnosti izmerjene razdalje, ko se vozilo zažene in ustavi, razdalja med obema voziloma meri z merilno palico.

Za primerjavo s podatki, ki jih izmeri GPS. V glavnem je razdeljen na dve skupini poskusov: 1) vozilo spredaj miruje, vozilo zadaj pa se začne približevati vozilu spredaj v razdalji 100 m in se ustavi po doseženi določeni razdalji; 2) Vozili se zaženeta približno istočasno in se po določeni vožnji ustavita.

Med dvema sklopoma poskusnih preizkusov je sistem z GPS modulom za določanje razdalje ločeno zapisoval razmerje med razdaljo med obema voziloma in časom. Po večkratnih meritvah in povprečnih vrednostih je bilo ugotovljeno, da je bila napaka med GPS-om in dejansko razdaljo znotraj 0,5 m. Ko je razdalja vozila manjša od 2 m, se napaka poveča. Kaže, da lahko ta sistem v osnovi natančno in hitro pridobi informacije o razdalji med vozili z uporabo GPS sistema za določanje položaja in lahko v realnem času preko DSRC komunicira s podatki o položaju med dvema voziloma, tako da opozori na relativni položaj vozil. .

T7

3 Zaključek

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Čas objav: september 18-2020